Agenda

Zasoby wodne i retencja

19 października 2022 • 13:45 -15:00 • Sala konferencyjna 23

Sesja tłumaczona symultanicznie PL / EN

Sesja transmitowana online

Tematyka

Dostępność i wykorzystanie globalnych zasobów wodnych. Skutki strukturalnego deficytu wody – środowiskowe, społeczne, gospodarcze. Woda i infrastruktura a zrównoważony rozwój, praca i jakość życia. Zasoby, które tracimy: retencja naturalna czy sztuczna, renaturyzacja czy hydrotechnika? Odsalanie, oczyszczanie ścieków, obieg zamknięty. Zintegrowane podejście do wyzwań związanych z wodą. Szósty cel Agendy 2030 – osiągnięcia i wyzwania. 

Retransmisja sesji

Prelegenci

prezes zarządu, Spółka Retencja.pl
ekspert, kierownik projektu, Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie
dyrektorka, Departament Infrastruktury i Środowiska, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
ekohydrolog, Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polska Akademia Nauk
prezes zarządu, Ścieki Polskie Sp. z o. o.

Moderacja

redaktor, PortalSamorzadowy.pl, WNP.PL
Wróć do listy