Prelegenci

Wojciech Witowski

Wojciech Witowski

Firma: Ścieki Polskie Sp. z o. o.

Stanowisko: prezes zarządu

CEO i współzałożyciel firmy Ścieki Polskie, wiodącego dostawcy rozwiązań informatycznych dla wszystkich podmiotów biorących udział w obiegu ścieków - od ich wytworzenia, poprzez transport, aż do oczyszczenia.

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W swojej bogatej karierze zawodowej zawsze wiązał pasję z biznesem. Założyciel firm consultingowych, szkoły językowej a także spółki produkującej unikatowe stoły bilardowe. Troska o środowisko naturalne pokierowała go do stworzenia Ścieków Polskich - firmy, której głównym celem jest uszczelnienie obiegu nieczystości ciekłych w Polsce oraz ułatwienie gminom jego monitorowania.