Prelegenci

Klara Ramm

Klara Ramm

Firma: Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie

Stanowisko: ekspert, kierownik projektu

Klara Ramm od prawie dwudziestu lat związana jest z branżą ochrony i inżynierii środowiska, szczególnie gospodarką wodno-ściekową. Praktykę zdobyła w przedsiębiorstwach komunalnych, urzędach państwowych i firmach prywatnych. Od 2006 roku współpracuje z Izbą Gospodarczą Wodociągi Polskie. Reprezentuje polską branżę wodociągowo-kanalizacyjną w federacji EurEau, skupiającej środowisko europejskie tego sektora. Uczestniczy w działaniach na rzecz ochrony zasobów wodnych, usprawnienia funkcjonowania usług wodociągowych i kanalizacyjnych, wdrażania polityki unijnej w branży wodnej. Bierze udział w konsultacjach i analizach regulacji UE, które mają wpływ na sektor wod-kan. Realizuje projekty krajowe i międzynarodowe związane szczególnie z zaopatrzeniem w wodę, odzyskiem wody ze ścieków, ale także rozwojem kompetencji. Jest członkiem Komitetu Technicznego Wodociągów i Kanalizacji przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym, członkiem Zarządu Misji Horyzontu Europa ds. zdrowych oceanów i wód.