Prelegenci

Sebastian Szklarek

Sebastian Szklarek

Stanowisko: ekohydrolog, Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polska Akademia Nauk

Adiunkt w Europejskim Regionalnym Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk. Doktor nauk biologicznych ze specjalizacją ekohydrologia. Absolwent kierunku ochrona środowiska na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego ze specjalizacją ekologia i ochrona wód. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z jakością wód powierzchniowych, ze szczególnym uwzględnieniem procesu eutrofizacji i zakwitów sinic, oraz rozwijaniem metod je ograniczających. Aktualnie badaniami wpływu zasolenia na ekosystemy wodne.

 

Od 2017 roku popularyzuje wiedzę o zasobach wody na blogu Świat Wody. Członek Regionalnej Rady Ochrony Przyrody przy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi. Członek zespołów przygotowujących opracowania dotyczące gospodarki wodnej dla całych dorzeczy w Polsce. Współautor wystawy “Przeciek” we wrocławskim Hydropolis, konsultant merytoryczny strony “Co z tą wodą”. Współautor opracowania „Woda” dla Caritas Laudato Si. Prezes fundacji Ambitna Polska.