Agenda

Edukacja klimatyczna

19 października 2022 • 11:30 -13:00 • Konferencyjna 23

Sesja tłumaczona symultanicznie PL / EN

Sesja transmitowana online

Tematyka

Okrągły Stół dla Edukacji Klimatycznej – podsumowanie stanu dialogu nt. wprowadzenia edukacji klimatycznej w polskich szkołach. Raport UN GC Network Poland „Edukacja klimatyczna w Polsce”. Prace Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) a dorobek i aktywność polskiej nauki w obszarze badań zmian klimatu. Czego potrzebuje polska szkoła – Młodzieżowa Rada Klimatyczna i politycy.

Retransmisja sesji

Wróć do listy