Prelegenci

Piotr Wachowiak

Piotr Wachowiak

Firma: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Stanowisko: rektor

Piotr Wachowiak jest doktorem habilitowanym, profesorem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz dyrektor Instytutu Zarządzania SGH.