Agenda

Miasta dla klimatu

19 października 2022 • 11:30 -13:00 • Balowa A

Sesja tłumaczona symultanicznie PL / EN

Sesja transmitowana online

Tematyka

Zmiany w zarządzaniu miastami, planowaniu przestrzennym i gospodarce komunalnej podporządkowane celom walki z kryzysem klimatycznym. Na drodze do zeroemisyjności – wybrane projekty i programy dla miast. Wyzwania, zagrożenia i kierunki koniecznych działań, czyli dorobek 11. edycji World Urban Forum w Katowicach. Kolejny szczyt WUF 12 (Egipt, 2024): infrastruktura, energia i gospodarka cyfrowa w rozwoju miast i metropolii. Zielona transformacja w ośrodkach miejskich a jakość życia – społeczne oczekiwania i nowe priorytety. Miasta w walce ze smogiem, zanieczyszczeniami i hałasem.

Retransmisja sesji

Wróć do listy