Prelegenci

Grzegorz Nowaczewski

Grzegorz Nowaczewski

Firma: Virtual Power Plant Sp. z o.o.

Stanowisko: założyciel, prezes zarządu

Absolwent Politechniki Warszawskiej na kierunku Zarządzanie i Marketing na Wydziale Inżynierii Produkcji. Współzałożyciel grupy spółek technologicznych tworzących narzędzia ułatwiające bilansowanie sieci energetycznych, automatyzację codziennej obsługi technicznej obiektów, zarządzanie (na bieżąco) energią konsumowaną przez obiekty wielkokubaturowe (między innymi:  biurowce, centra logistyczne, handlowe, pływalnie).

Prekursor promowania koncepcji Wirtualnych Elektrowni budowanych z wykorzystaniem internetu rzeczy, sztucznej inteligencji oraz przy zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa świadczonych usług optymalizacyjnych poprawiających elastyczność energetyczną przy jednoczesnej maksymalizacji autokonsumpcji energii generowanej przez OZE.