Prelegenci

Mariusz Skiba

Mariusz Skiba

Firma:

Stanowisko: wiceprezydent Katowic

Wychował się i mieszka w Katowicach. Absolwent politologii Uniwersytetu Śląskiego, zarządzania i inżynierii produkcji Politechniki Śląskiej. Dodatkowo ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektem europejskim. Pracował w Urzędzie Miasta Katowice oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego. W latach 2010-2014 pełnił funkcję Radnego Miasta Katowice. Pracował w Komisjach Budżetu oraz Infrastruktury i Środowiska, gdzie od 2013 roku był jej Przewodniczącym.

W latach 2007-2011 pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Rady Jednostki Pomocniczej nr 19 Piotrowice-Ochojec. Następnie koordynował prace zespołu złożonego z mieszkańców Piotrowic i Ochojca, który doprowadził do odtworzenia Rady Jednostki Pomocniczej nr 19 w roku 2012. Hobbystycznie uprawia koszykówkę i bieganie. Czas wolny lubi spędzać aktywnie w górach i z rodziną.

Pełniąc funkcję Wiceprezydenta Miasta Katowice Pan Mariusz Skiba zajmuje się między innymi ochroną środowiska oraz górnictwem.