Agenda

Zielone budownictwo

19 października 2022 • 09:30 -11:00 • Balowa B

Sesja tłumaczona symultanicznie PL / EN

Sesja transmitowana online

Tematyka

Zrównoważone budownictwo jako globalny trend. Budownictwo jako wyzwanie: potencjał ograniczenia wpływu na klimat i złożoność procesów jego dekarbonizacji. Przemiany w budownictwie przemysłowym, infrastrukturalnym i biurowym. Mieszkalnictwo – nowoczesne trendy, normy, proekologoczna świadomość. Ślad węglowy budynków i obiektów infrastruktury w cyklu ich życia: jak liczyć, jak zmniejszać. Nisko- i zeroemisyjny materiały i technologie budowlane. Budynki pasywne: certyfikacja i koszty. Zasady gospodarki cyrkularnej w budownictwie. Współistnienie obiektów i natury. Retencja, ochrona zasobów, oczyszczanie we współczesnych rozwiązaniach architektonicznych.

Retransmisja sesji

Wróć do listy