Prelegenci

Małgorzata Burzec-Lewandowska

Małgorzata Burzec-Lewandowska

Stanowisko: redaktor naczelna, PropertyDesign.pl, zastępca redaktora naczelnego, PropertyNews.pl

Weźmie udział w sesjach