Agenda

Biznes wobec zielonej rewolucji

19 października 2022 • 09:30 -11:00 • Balowa C

Sesja tłumaczona symultanicznie PL / EN

Sesja transmitowana online

Tematyka

Cele klimatyczne i działalność przedsiębiorstw. Waga Szczytów Klimatycznych w walce ze zmianami klimatu – w ocenie biznesu. Czy paradygmat wzrostu, zysku, wskaźników finansowych da się pogodzić z zieloną rewolucją? Wielkie firmy w awangardzie prośrodowiskowych zmian. Ekologia w biznesowej strategii – samoświadomość, nacisk przepisów, partnerów i klientów czy konkurencyjny atut. Przykłady i metody proekologicznych przemian. Prognozy. Okiem praktyków: klimatyczne wyzwania dla biznesu w świetle gospodarczych konsekwencji pandemii, wojny w Ukrainie oraz procesów deglobalizacyjnych.   

Retransmisja sesji

Wróć do listy