Agenda

Sesja inaugurująca: Strategia dla Ziemi

18 października 2022 • 09:30 -11:30 • Balowa BC

Sesja tłumaczona symultanicznie PL / EN

Sesja transmitowana online

Tematyka

Cele i rola Szczytów Klimatycznych w globalnej walce ze zmianą klimatu. Dorobek polityki klimatycznej ONZ, ze szczególnym uwzględnieniem COP26 w Glasgow. Porozumienie paryskie z 2015 roku, gdzie jesteśmy 7 lat później. Europejskie stanowisko na COP27 – główne założenia, wyzwania: forestacja, odchodzenie od węgla, redukcja emisji, elektromobilność. Cele klimatyczne w świecie niestabilności, napięć i kryzysów. Skutki pandemii i wojna w Europie – ich wpływ na warunki realizacji, dostępność narzędzi, hierarchizację celów polityki klimatycznej i zielonej transformacji. Wizja odbudowy niskoemisyjnej Ukrainy. Globalna gospodarka surowcami i zasobami w dobie geopolitycznych perturbacji i ostrej globalnej konkurencji potęg ekonomicznych. Kobiety a zmiany klimatu: nierównomierne obciążenie skutkami, przywództwo i udział kobiet w transformacji ku neutralności klimatycznej.

Retransmisja sesji

Wróć do listy