Agenda

Sesja inaugurująca: Strategia dla Ziemi

18 października 2022 • 09:30 -11:30 • Sala Balowa BC

Sesja tłumaczona symultanicznie PL / EN

Sesja transmitowana online

Tematyka

Cele i rola Szczytów Klimatycznych w globalnej walce ze zmianą klimatu. Dorobek polityki klimatycznej ONZ, ze szczególnym uwzględnieniem COP26 w Glasgow. Porozumienie paryskie z 2015 roku, gdzie jesteśmy 7 lat później. Europejskie stanowisko na COP27 – główne założenia, wyzwania: forestacja, odchodzenie od węgla, redukcja emisji, elektromobilność. Cele klimatyczne w świecie niestabilności, napięć i kryzysów. Skutki pandemii i wojna w Europie – ich wpływ na warunki realizacji, dostępność narzędzi, hierarchizację celów polityki klimatycznej i zielonej transformacji. Wizja odbudowy niskoemisyjnej Ukrainy. Globalna gospodarka surowcami i zasobami w dobie geopolitycznych perturbacji i ostrej globalnej konkurencji potęg ekonomicznych. Kobiety a zmiany klimatu: nierównomierne obciążenie skutkami, przywództwo i udział kobiet w transformacji ku neutralności klimatycznej.

Retransmisja sesji

Prelegenci

marszałek województwa śląskiego
prezes Grupy PTWP, inicjator i organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego
wiceprezes zarządu, Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej, Bank Pekao SA
regionalny ambasador COP26 na Europę, Azję Centralną, Turcję i Iran
minister środowiska w latach 2007-2010, laureat nagrody Der Deutsche Umweltpreis, przewodniczący COP14
zastępczyni Sekretarza Generalnego ONZ, dyrektor wykonawcza, United Nations Global Compact (UNGC)
wiceprezes zarządu, Polski Fundusz Rozwoju SA
dyrektor wykonawczy, Program Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich (UN-Habitat)
wiceprezydent Katowic
Ambasador Arabskiej Republiki Egiptu w Polsce
dziennikarz, program „Czysta Polska”, Polsat News
podsekretarz generalny i p.o. dyrektora wykonawczego, Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Obsługi Projektów (UNOPS), specjalny doradca Sekretarza Generalnego ONZ ds. reform w latach 2018-2021
przedstawiciel krajowy, dyrektor wykonawczy, UN Global Compact Network Poland
Wróć do listy