Prelegenci

Alexander Vandenberghe

Alexander Vandenberghe

Firma: WindEurope

Stanowisko: Sustainably Manager

Alexander Vandenberghe jest kierownikiem ds. zrównoważonego rozwoju w WindEurope, kierując pracami stowarzyszeń w celu wypracowania stanowisk w całym sektorze na tematy zrównoważonego rozwoju w całym łańcuchu wartości energii wiatrowej i cyklu życia farmy wiatrowej. Przez pięć lat zarządzał również Europejską Platformą Technologii i Innowacji w dziedzinie Energii Wiatrowej, głównym organem europejskiego sektora energetyki wiatrowej w celu identyfikacji i promowania wspólnych priorytetów badawczych i innowacyjnych dla przemysłu i środowiska akademickiego. Posiada ponad 8-letnie doświadczenie zawodowe w polityce energetycznej i badawczej, zarządzaniu projektami oraz współpracy międzynarodowej w zakresie energetyki odnawialnej.