Agenda

Uroczyste śniadanie Komitetu Sterującego Climate Positive

19 października 2022 • 08:15 -09:30 • Konferencyjna 6

Tematyka

Śniadanie biznesowe UN Global Compact Network Poland poświęcone roli i strategii United Nations Global Compact w systemie ONZ oraz działań UN Global Compact Network Poland na rzecz klimatu.

*wejście tylko na specjalne zaproszenie

Wróć do listy