Agenda

Uroczyste Posiedzenie Rady Klimatycznej UNGC

18 października 2022 • 17:15 -18:30 • Sala konferencyjna 24

Tematyka

Rada Klimatyczna przy UNGC została utworzona w październiku 2021 r. To grono ekspertek i ekspertów, reprezentujących różne ośrodki naukowe i akademickie w Polsce i różne dyscypliny wiedzy. Wymiana poglądów przez osoby tworzące Radę usprawnia i podnosi na najwyższy merytoryczny poziom proces edukacji klimatycznej. To szczególnie ważne w kontekście globalnych kryzysów ostatnich lat i niepokojąco narastających gwałtownych zjawisk naturalnych wpływających coraz silniej na warunki życia, na politykę i gospodarkę. Pilnie potrzebna staje się determinacja w rozwijaniu świadomości przyczyn i skutków tych procesów. Rada Klimatyczna przygotowuje rekomendacje w obszarach związanych ze zmianami klimatu. Spotkanie Rady podczas PRECOP 27 w Katowicach będzie poświęcone transformacji energetycznej Polski.

*wejście tylko na specjalne zaproszenie

Wróć do listy