Agenda

Zrównoważony transport

19 października 2022 • 13:45 -15:00 • Sala Balowa A

Sesja tłumaczona symultanicznie PL / EN

Sesja transmitowana online

Tematyka

Transport jako źródło emisji gazów cieplarnianych. Techniczne, organizacyjne i regulacyjne możliwości dekarbonizacji transportu. Energia odnawialna i e-mobilność, wodór, gaz, systemy hybrydowe – jaka alternatywa dla paliw kopalnych w napędach? System handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) w europejskim transporcie. Nowoczesna infrastruktura jako warunek skutecznej transformacji transportu. Optymalizacja logistyki, racjonalna organizacja przewozów i łańcuchów dostaw. W kierunku czystego, efektywnego transportu – warunki realizacji.

Retransmisja sesji

Prelegenci

SGH, Członek Rady Programowej przy UN GCP
członek zarządu, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
wiceprezes zarządu, Track Tec SA
rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w latach 2016-2020, podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Technologii w latach 2020-2021
Wróć do listy