Agenda

Efektywność energetyczna

19 października 2022 • 13:45 -15:00 • Sala Balowa C

Sesja tłumaczona symultanicznie PL / EN

Sesja transmitowana online

Tematyka

Mniej znaczy więcej – efektywność energetyczna w systemie ochrony klimatu. Polska na tle Europy. Energochłonność gospodarki w kontekście celów klimatycznych, rewolucyjnych zmian w łańcuchach dostaw i reperkusji skokowego wzrostu cen surowców energetycznych. Inwestycje w poprawę efektywności energetycznej – rodzaje, koszty, efekty. Historie wdrożeń. Rachunek ekonomiczny i stymulacje ze strony państwa czy Unii Europejskiej. Perspektywiczne technologie.

Retransmisja sesji

Prelegenci

prezes zarządu, Regionalne Centrum Godpodarki Wodno-Ściekowej SA w Tychach
niezależny ekspert, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii w latach 2020-2021, dyrektor instytutu, Stowarzyszenie Program Czysta Polska
Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska
główna specjalistka ds. regulacji, Dalkia Polska
Head of Public & Government Affairs /CSR & Sustainability Champion, Signify
wiceprezes, Krajowa Agencja Poszanowania Energii SA

Moderacja

dziennikarz, PortalSamorzadowy.pl
Wróć do listy