Agenda

Efektywność energetyczna

19 października 2022 • 13:45 -15:00 • Sala Balowa C

Sesja tłumaczona symultanicznie PL / EN

Sesja transmitowana online

Tematyka

Mniej znaczy więcej – efektywność energetyczna w systemie ochrony klimatu. Polska na tle Europy. Energochłonność gospodarki w kontekście celów klimatycznych, rewolucyjnych zmian w łańcuchach dostaw i reperkusji skokowego wzrostu cen surowców energetycznych. Inwestycje w poprawę efektywności energetycznej – rodzaje, koszty, efekty. Historie wdrożeń. Rachunek ekonomiczny i stymulacje ze strony państwa czy Unii Europejskiej. Perspektywiczne technologie.

Retransmisja sesji

Wróć do listy