Agenda

Okrągły Stół Odpadowy. Gospodarka odpadami – szansa i wyzwania dla państwa, przemysłu i samorządów

18 października 2022 • 14:15 -17:30 • Konferencyjna 23

Sesja transmitowana online

Tematyka

Cz.1 Regulacje prawne

Dotychczasowy dorobek legislacyjny w dziedzinie gospodarowania odpadami – spójność istniejących rozwiązań z wprowadzanymi i zapowiadanymi. Zasada Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta i skutki jej wprowadzenia w proponowanej formule. „Dyrektywa plastikowa” (SUP), system depozytowo-kaucyjny: dlaczego nie udaje się na czas wdrażać w Polsce regulacji UE? Skutki opóźnień – finansowe, gospodarcze, społeczne. Jak wprowadzać regulacje, sprawiedliwie rozkładając ich koszty? Gospodarka Obiegu Zamkniętego – odległy horyzont? Jakość regulacji a efektywność GOZ w wydaniu krajowym.

Cz. 2 Wyzwania: szara strefa, odpady niebezpieczne 

Spalarnie odpadów a kryzys energetyczny – mniejsze zło? Oleje przepracowane i odpady chemiczne – nierozwiązany problem i obszar patologii. Recycling pojazdów w praktyce. Tworzywa sztuczne – chemiczny recykling plastiku, czyli paliwo z PET? Wpływ kryzysu gospodarczego na rozrost szarej strefy: przemyt odpadów, nielegalny/pozorowany recykling, pożary wysypisk, nielegalne składowanie. Jak zapobiegać i skutecznie zwalczać patologie? Utylizacja porzuconych odpadów jako problem biznesowy, środowiskowy, społeczny i finansowy.

Cz. 3 Wnioski i rekomendacje

Administracja krajowa wobec postulatów branży odpadowej odnośnie do kompleksowości regulacji prawnych. Spójne i sprawnie wprowadzane regulacje – jak to osiągnąć? Jak pogodzić sprzeczne interesy różnych środowisk? UE nie będzie czekać, czyli nierozwiązane problemy w gospodarowaniu odpadami a perspektywy rozwoju społeczno-gospodarczego.

Retransmisja sesji

Wróć do listy