Agenda

Okrągły Stół Odpadowy. Gospodarka odpadami – szansa i wyzwania dla państwa, przemysłu i samorządów

18 października 2022 • 14:15 -17:30 • Sala konferencyjna 23

Sesja transmitowana online

Tematyka

Cz.1 Regulacje prawne

Dotychczasowy dorobek legislacyjny w dziedzinie gospodarowania odpadami – spójność istniejących rozwiązań z wprowadzanymi i zapowiadanymi. Zasada Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta i skutki jej wprowadzenia w proponowanej formule. „Dyrektywa plastikowa” (SUP), system depozytowo-kaucyjny: dlaczego nie udaje się na czas wdrażać w Polsce regulacji UE? Skutki opóźnień – finansowe, gospodarcze, społeczne. Jak wprowadzać regulacje, sprawiedliwie rozkładając ich koszty? Gospodarka Obiegu Zamkniętego – odległy horyzont? Jakość regulacji a efektywność GOZ w wydaniu krajowym.

Cz. 2 Wyzwania: szara strefa, odpady niebezpieczne 

Spalarnie odpadów a kryzys energetyczny – mniejsze zło? Oleje przepracowane i odpady chemiczne – nierozwiązany problem i obszar patologii. Recycling pojazdów w praktyce. Tworzywa sztuczne – chemiczny recykling plastiku, czyli paliwo z PET? Wpływ kryzysu gospodarczego na rozrost szarej strefy: przemyt odpadów, nielegalny/pozorowany recykling, pożary wysypisk, nielegalne składowanie. Jak zapobiegać i skutecznie zwalczać patologie? Utylizacja porzuconych odpadów jako problem biznesowy, środowiskowy, społeczny i finansowy.

Cz. 3 Wnioski i rekomendacje

Administracja krajowa wobec postulatów branży odpadowej odnośnie do kompleksowości regulacji prawnych. Spójne i sprawnie wprowadzane regulacje – jak to osiągnąć? Jak pogodzić sprzeczne interesy różnych środowisk? UE nie będzie czekać, czyli nierozwiązane problemy w gospodarowaniu odpadami a perspektywy rozwoju społeczno-gospodarczego.

Retransmisja sesji

Prelegenci

prezes zarządu, Związek Pracodawców Producentów Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK
wiceprzewodniczący zarządu, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
Dyrektor Departamentu, Polski Fundusz Rozwoju SA, Fundusz Inwestycji Samorządowych
prezes, Stowarzyszenie Polski Recykling
prezes zarządu, Fortum Power and Heat Polska
partnerka zarządzająca, CSR CONSULTING
CTO, założyciel, Handerek Technologies
dyrektor ds. ochrony środowiska, Jeronimo Martins Polska S.A. (sieć Biedronka)
członek zarządu, PreZero Bałtycka Energia
poseł na sejm RP
Deputy Director, Deloitte CE
członek zarządu, dyrektor rozwoju sprzedaży i marketingu, Górażdże Cement SA
prorektor, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, dyrektor, Centrum Gospodarki Światowej UKSW
dziennikarz, PortalSamorządowy.pl
prezes zarządu, Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań SA
Senior Advisor, United Nations Global Compact Network Poland
radca prawny, ekspert z obszaru środowiska i prawa pracy, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego
prezes, Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego
Wróć do listy