Agenda

Emisje gazów cieplarnianych

18 października 2022 • 16:00 -17:00 • Balowa B

Sesja tłumaczona symultanicznie PL / EN

Sesja transmitowana online

Tematyka

Pomiary, największe źródła, wpływ na klimat i podstawowe kierunki ograniczania emisji gazów cieplarnianych. Unijny system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) jako narzędzie realizacji ambitnych celów redukcyjnych. Środki przekazane w ramach ETS – efekty gospodarcze, społeczne, środowiskowe. Jak reformować system, by UE osiągnęła swoje cele dekarbonizacji? Inne (globalne) systemy handlu emisjami; nierówna konkurencja i jak jej przeciwdziałać. Opłaty od importu emisji (CBAM), czy to przykład dobrego rozwiązania? Perspektywy rozwoju krajowych i lokalnych systemów – szanse na międzynarodową współpracę i integrację. Przyszłość systemów handlu emisjami; ich rozszerzenie o transport i budynki. Systemy handlu emisjami a walka ze smogiem i ubóstwem energetycznym. Wnioski z raportów IPCC dotyczących mitygacji i adaptacji do zmiany klimatu.

Retransmisja sesji

Wróć do listy