Agenda

Wodór i gospodarka wodorowa

18 października 2022 • 14:15 -15:30 • Balowa C

Sesja tłumaczona symultanicznie PL / EN

Sesja transmitowana online

Tematyka

Wodór paliwem przyszłości – perspektywy i bariery do pokonania. Dostępne technologie i stan zaawansowania gospodarki wodorowej w Europie i na świecie. Zielony wodór a odnawialne źródła energii. Produkcja i transport wodoru – jak to robić efektywnie? Specjalności i branże, które mogą wykorzystywać wodór.

Retransmisja sesji

Wróć do listy