Agenda

Wodór i gospodarka wodorowa

18 października 2022 • 14:15 -15:30 • Sala Balowa C

Sesja tłumaczona symultanicznie PL / EN

Sesja transmitowana online

Tematyka

Wodór paliwem przyszłości – perspektywy i bariery do pokonania. Dostępne technologie i stan zaawansowania gospodarki wodorowej w Europie i na świecie. Zielony wodór a odnawialne źródła energii. Produkcja i transport wodoru – jak to robić efektywnie? Specjalności i branże, które mogą wykorzystywać wodór.

Retransmisja sesji

Prelegenci

specjalista ds. rozwoju przemysłowego, Wydział Partnerstwa ds. Klimatu i Technologii (CTP),, Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (UNIDO)
dyrektor programowy ds. geopolityki, Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej (IRENA)
dyrektor, Biuro Wdrażania Paliw Alternatywnych, PKN ORLEN SA
przewodniczący zarządu, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
menadżer, Kancelaria EY Law, Zespół Energetyki i Zrównoważonego Rozwoju, lider Centrum Kompetencyjnego Europejskiego Zielonego Ładu EY, ekspert United Nations Global Compact ds. energii i klimatu
prezes zarządu, Agencja Rozwoju Przemysłu
prezes, Hynfra P.S.A.
przedstawiciel krajowy, dyrektor wykonawczy, UN Global Compact Network Poland
Wróć do listy