Agenda

Zielone finansowanie

18 października 2022 • 14:15 -15:30 • Balowa B

Sesja tłumaczona symultanicznie PL / EN

Sesja transmitowana online

Tematyka

Rola, zakresy działań i perspektywy wielostronnych banków rozwoju: inwestycje infrastrukturalne wspierające gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, adaptację do zmian klimatu i bezpieczeństwo energetyczne. Banki komercyjne i finansowanie projektów transformacji energii. Globalne aktywa zrównoważone – oczekiwania inwestorów, strategie sektora finansowego, rola legislacji. Instrumenty finansowe dla miast realizujących programy transformacji i adaptacji do zmian klimatu.

Retransmisja sesji

Wróć do listy