Agenda

Zielone finansowanie

18 października 2022 • 14:15 -15:30 • Sala Balowa B

Sesja tłumaczona symultanicznie PL / EN

Sesja transmitowana online

Tematyka

Rola, zakresy działań i perspektywy wielostronnych banków rozwoju: inwestycje infrastrukturalne wspierające gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, adaptację do zmian klimatu i bezpieczeństwo energetyczne. Banki komercyjne i finansowanie projektów transformacji energii. Globalne aktywa zrównoważone – oczekiwania inwestorów, strategie sektora finansowego, rola legislacji. Instrumenty finansowe dla miast realizujących programy transformacji i adaptacji do zmian klimatu.

Retransmisja sesji

Prelegenci

zastępca redaktora naczelnego, Dziennik Gazeta Prawna
prezes zarządu, Bank Ochrony Środowiska SA
Associate Partner, EY
wiceprezes zarządu, Pion Finansowy, Bank Pekao SA
pełnomocnik ds. Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego, Ministerstwo Finansów, Polska
zastępca dyrektora, Krajowy Punkt Kontaktowy, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
dyrektor, Departament Transformacji Energetycznej, Polski Fundusz Rozwoju SA
dyrektor, Departament 3W, Bank Gospodarstwa Krajowego
Wróć do listy