Agenda

ESG – czas dla odpowiedzialnych

18 października 2022 • 14:15 -15:30 • Sala Balowa A

Sesja tłumaczona symultanicznie PL / EN

Sesja transmitowana online

Tematyka

Polityka ochrony klimatu i dążenie do zrównoważonej produkcji jako czynnik gruntownie zmieniający warunki prowadzenia biznesu. Standardy i strategie ESG – środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny, czyli kryteria określające na nowo wartość firmy. Perspektywa długoterminowa ponad doraźnym zyskiem. Dobre praktyki – czy warto być liderem zmiany? Europejska taksonomia – nowe narzędzie prawne dotyczące klasyfikowania działalności gospodarczej jako zrównoważonej środowiskowo. Standardy i normy; proces kodyfikacji i jej podstawy prawne.

Retransmisja sesji

Prelegenci

Corporate Affairs Manager, VELUX Polska Sp. z o.o.
radca prawny, Baker McKenzie
Sustainablity Director, Panattoni
ekspertka ds. zrównoważonego rozwoju, LPP
zastępca dyrektora, Departament Analiz Gospodarczych, Ministerstwo Rozwoju i Technologii
Head of Climate Positive Programme, United Nations Global Compact Network Poland
dyrektorem zarządzający kierujący Pionem Ekologii, Taksonomii i Analiz, Bank Ochrony Środowiska SA

Moderacja

redaktor, WNP.PL
Wróć do listy