Agenda

Gospodarka Obiegu Zamkniętego

18 października 2022 • 12:00 -13:30 • Balowa A

Sesja tłumaczona symultanicznie PL / EN

Sesja transmitowana online

Tematyka

Plastik – globalny problem. Jaka alternatywa dla tworzyw sztucznych? Problem nietrwałości produktów: postawy producentów, rola konsumentów i regulacji. Odpady opakowaniowe, elektrośmieci, tekstylia, odpady budowlane, kompozytu i inne. Zrównoważone projektowanie – w kierunku produkcji bez odpadów. GOZ wyzwaniem – dla gospodarek, branż i firm. System depozytowo-kaucyjny. Znaczenie systemu Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta dla realizacji celów gospodarki cyrkularnej.

Retransmisja sesji

Wróć do listy