REJESTRACJA

Agenda

Sprawiedliwa transformacja regionów węglowych

18 października 2022 • 12:00 -13:30

Tematyka

Europejskie regiony związane z węglem wobec wyzwań transformacji w kierunku neutralności klimatycznej. Jak łagodzić skutki zmian, dywersyfikując i modernizując lokalną gospodarkę oraz rynek pracy? Dotychczasowe doświadczenia przeobrażeń społeczno-gospodarczych w woj. śląskim. Projekty w ramach terytorialnych planów sprawiedliwej transformacji szansą na rozwój w nowych dziedzinach i kreowanie nowych rynków. Rola przedsiębiorczości i biznesu oraz partycypacji społecznej w procesie programowania. Inwestorzy Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji – kluczowe narzędzie wsparcia. Współpraca UE z władzami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi.

Wróć do listy