Agenda

Zrównoważone rolnictwo i kryzys żywnościowy

18 października 2022 • 12:00 -13:30 • Sala konferencyjna 23

Sesja tłumaczona symultanicznie PL / EN

Sesja transmitowana online

Tematyka

Żywić społeczeństwo, dbać o środowisko – nowe cele rolnictwa, produkcji i dystrybucji. Hodowla przemysłowa – jak ograniczać emisje metanu? Zielone technologie i innowacje – przykłady. Rolnictwo szuka dróg do bioróżnorodności. Farmy przyszłości w miastach. Wspólna Polityka Rolna UE 2023-2027 a Europejski Zielony Ład i strategia „Od pola do stołu" – założenia, uwarunkowania, wyzwania. Bezpieczeństwo żywnościowe w czasach niepokojów i zawirowań geopolitycznych.

Retransmisja sesji

Prelegenci

dyrektor, Biuro Łącznikowe Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) z Unią Europejską i Belgią
redaktor naczelna, Farmer.pl
redaktor naczelny, Magazyn „Farmer“
dyrektor, Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin
zastępca szefa gabinetu komisarza Unii Europejskiej ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego
dyrektor ds. korporacyjnych i komunikacji, Europa Środkowo-Wschodnia, Upfield Polska
Wróć do listy