Liderzy i liderki biznesu wobec bierności klimatycznej

Link do rejestracji (konieczne potwierdzenie udziału przez organizatorów): chapterzero.pl/precop/ 

Zapraszamy na spotkanie Chapter Zero Poland (panel, networking, lunch), organizowane przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu w partnerstwie z Deloitte i Bankiem BNP Paribas.

Idea spotkania

Struktury nadzorcze w firmach, w tym rady nadzorcze i ich członkowie, ale także osoby zasiadające w zarządach powinny wpisać zapobieganie zmianom klimatycznym na listę swoich strategicznych priorytetów biznesowych. Niezbędna transformacja klimatyczna firm i całych sektorów to ogromne wyzwanie wymagające długofalowego i kosztownego wysiłku. Często niestety aktywne podjęcie tematu transformacji klimatycznej firm i ich zrównoważonego rozwoju jest zastępowane biernością i argumentacją, że zmiany w jednej firmie to tylko koszt i nie mają rzeczywistego wpływu na klimat.  Poczucie odpowiedzialności liderów biznesowych nie tylko za wynik, ale przede wszystkim za zrównoważony rozwój firmy ze szczególnym uwzględnieniem klimatu i środowiska, to niezbędna zmiana postaw w biznesie.

 • Czy możemy kształtować postawy odpowiedzialności osobistej, osobistego przywództwa w zakresie klimatu poprzez nadawanie tonu w najwyższych strukturach firmy?
 • W jaki sposób rozwijać regularny dialog między poszczególnymi strukturami i liderami na temat kroków podejmowanych w zakresie celów klimatycznych firmy?
 • Jakie informacje powinni dostawać członkowie rad nadzorczych, by temat klimatu był ich priorytetem i by skutecznie budowali swój wpływ na zarządy w zakresie strategii transformacji klimatycznej firm? Jak rozliczać liderów biznesowych z działań na rzecz klimatu?
 • W jaki sposób edukować akcjonariuszy i pozyskiwać ich zrozumienie oraz wsparcie dla strategii transformacji klimatycznej firm i ich zrównoważonego rozwoju?
 • Jakie znaczenie mogą mieć postawy konkretnych liderów biznesowych w dialogu z interesariuszami firmy, w tym z dostawcami, pracownikami oraz społecznościami lokalnymi na temat koniecznych działań na rzecz klimatu?

Między innymi na te pytania odpowiedzą goście spotkania organizowanego w ramach Chapter Zero Poland, polskiej odsłony powołanej przez Światowe Forum Ekonomiczne Climate Governance Initiative. 

Agenda i goście spotkania:

Powitanie gości w imieniu Chapter Zero Poland

Powitanie gości w imieniu Chapter Zero Poland

Powitanie Gości w imieniu gospodarzy konferencji:

 • Kamil Wyszkowski, przedstawiciel krajowy, dyrektor wykonawczy, United Nations Global Compact Network Poland, inicjator PRECOP 27
 • Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, inicjator i organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Wystąpienie: Rola liderów_ek biznesu w zielonej transformacji – perspektywa Climate Governance Initiative

 • [online] Silvia Stefini, Climate Governance Initiative, przewodnicząca Chapter Zero Italy

Dyskusja: Liderzy i liderki biznesu wobec bierności klimatycznej

 • Dariusz Bliźniak, wiceprezes zarządu, Respect Energy
 • Iva Georgijew, przewodnicząca Rady Nadzorczej, Deloitte CE
 • Filip Gorczyca, członek Rady Nadzorczej, CCC SA, członek rady Chapter Zero Poland
 • Lucyna Stańczak-Wuczyńska, przewodnicząca Rady Nadzorczej, Bank BNP Paribas

Moderacja:

 • Marzena Strzelczak, prezeska zarządu, dyrektorka generalna, Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Informacje o panelistach i panelistkach: chapterzero.pl/precop 

O programie Chapter Zero Poland

Chapter Zero Poland to program rozwoju kompetencji organów nadzorczych i zarządczych spółek. Celem polskiej odsłony tej międzynarodowej inicjatywy jest podniesienie świadomości konsekwencji zmian klimatycznych dla firm oraz wpływu biznesu na klimat. Program oparty na międzynarodowej współpracy ma dostarczać wiedzę i narzędzia oraz stanowić platformę wymiany doświadczeń dla członkiń i członków rad nadzorczych i zarządów oraz eksperckiego środowiska, zajmującego się tematem zmian klimatu w Polsce i na świecie. 

Więcej o inicjatywie i aktualnych działaniach można znaleźć na: chapterzero.pl  

Koordynator inicjatywy: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Partner merytoryczny: Deloitte Polska

Opiekun programu: Bank BNP Paribas

Eksperckie organizacje wspierające: Centrum UNEP/GRID Warszawa, Pracodawcy RP

Partner medialny: Rzeczpospolita