Rejestracja
wkrótce

Menu dostępności

PRECOP 29

dwudniowa konferencja klimatyczna poprzedzająca Szczyt Klimatyczny ONZ COP29 w Azerbejdżanie

PRECOP 29. Klimatyczna debata przed szczytem COP 29

Trzecia już edycja największej konferencji klimatycznej w tej części Europy przygotuje  uczestników do nadchodzącego szczytu klimatycznego ONZ  – COP 29 (UN Climate Change Conference, tj. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu).

PRECOP 29 odbędzie się w dniach 2-3 października 2024 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

To dwudniowe, cykliczne wydarzenie, organizowane przez Grupę PTWP oraz UN Global Compact Network Poland, stawia sobie za cel analizę ustaleń z zeszłorocznego szczytu klimatycznego (COP 28) oraz omówienie kluczowych, przewidywanych obszarów debaty na nadchodzącej konferencji klimatycznej w Azerbejdżanie (COP 29, 11-22 listopada 2024 r., Baku).

COP 29 będzie kolejnym spotkaniem największego światowego forum, którego celem jest wypracowanie wspólnej polityki na rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu. 

***

Poprzednie edycje konferencji PRECOP zgromadziły 1300 uczestników stacjonarnych oraz 2500 uczestników online. W ponad 30 sesjach wzięli udział wysocy rangą przedstawiciele agend ONZ i Unii Europejskiej, ambasadorzy i politycy, byli prezydenci COP oraz przedstawiciele świata nauki i biznesu.

Wnioski z poprzednich edycji konferencji PRECOP zostały opracowane w formule „białej księgi” i zaprezentowane podczas szczytów klimatycznych COP 27 w Szarm-el Szejk i COP 28 w Dubaju. 

W tym roku, podczas PRECOP 29, będziemy mieli okazję wysłuchać światowych ekspertów i ekspertek z międzynarodowych agend ONZ, polskich i zagranicznych polityków, naukowców i naukowczyń, przedstawicieli odpowiedzialnego biznesu – menedżerów, właścicieli firm, inwestorów oraz reprezentantów organizacji pozarządowych.

Wśród wątków konferencji nawiązujących do tematyki ubiegłorocznego szczytu klimatycznego w Dubaju znajdą się między innymi: kwestie postępów w realizacji celów klimatycznych zgodnych z Porozumieniem paryskim oraz konieczność uzgodnienia globalnych celów transformacji sektora energetycznego oraz zwiększenia wysiłków dla jej finansowania.

W agendzie PRECOP 29 nie zabraknie również tematów związanych z łagodzeniem skutków katastrofy klimatycznej oraz adaptacją do zmiany klimatu. Ważnymi wątkami dyskusji będą modele gospodarcze oraz praktyki biznesu realizującego ideę gospodarki obiegu zamkniętego.

Istotnym aspektem debaty będzie bioróżnorodność,  w tym usługi ekosystemowe i wpływ kapitału naturalnego na działalność firm.

Podczas PRECOP 29 przedstawione zostaną również tematy związane ze zrównoważoną produkcją rolną, zmniejszaniem emisji w całym łańcuchu dostaw, urbanistyką i politykami miejskimi, wspierającymi walkę ze zmianą klimatu.

Tematyczne priorytety COP29 znajdą swoje odzwierciedlenie podczas konferencji w  Katowicach; chodzi m.in. o finansowanie transformacji, zobowiązania podejmowane przez kraje w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w ramach łagodzenia zmiany klimatu (NDC) oraz implementację ustaleń COP28.

 

* * *

Organizatorami PRECOP 29 są United Nations Global Compact Network Poland – polskie biuro największej na świecie inicjatywy ONZ ds. współpracy z biznesem wspierającym zrównoważony rozwój oraz Grupa PTWP, organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego oraz konferencji i wydarzeń specjalnych.

W ramach systemu ONZ United Nations Global Compact odpowiada za współpracę z sektorem prywatnym. Inicjatywa zainaugurowana przez Sekretarza Generalnego ONZ w 2000 r. skupia firmy tworzące strategie i działania w oparciu o dziesięć uniwersalnych zasad (10 Principles) w obszarach praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska, przeciwdziałania korupcji. Misją UN Global Compact jest włączenie sektora prywatnego we wdrożenie polityk klimatycznych ONZ, a w szczególności Porozumienia Paryskiego z 2015 r. United Nations Global Compact Network Poland koordynuje biznes działający na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce. W UN Global Compact Network Poland cele środowiskowe realizowane są poprzez program Climate Positive, który identyfikuje oraz pomaga osiągnąć Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs), a w szczególności cel 13 związany z ochroną środowiska i działaniami w dziedzinie klimatu oraz komplementarne z nim cele: 6, 7, 9, 11, 12, 14 i 15.

Grupa PTWP jest organizatorem kongresów, konferencji i wydarzeń specjalnych, a także zarządcą Międzynarodowego Centrum Kongresowego i Spodka w Katowicach. Grupa PTWP z powodzeniem organizuje ok. 50 wydarzeń rocznie na czele z Europejskim Kongresem Gospodarczym – European Economic Congress (EEC), jedną z najbardziej prestiżowych imprez biznesowych odbywających się w tej części Europy. W portfolio Grupy znajdują się także takie eventy jak: 4 Design Days, Health Challenges Congress, Property Forum, Forum Rynku Spożywczego i Handlu, Forum Rynku Zdrowia oraz EEC Trends. Grupa PTWP jest również wydawcą dwudziestu portali o tematyce biznesowej, w tym m.in. WNP.PL, PulsHR.pl, PortalSamorzadowy.pl, PortalSpozywczy.pl, PropertyNews.pl i Well.pl.

Zapraszamy do kontaktu, podzielenia się z nami propozycjami, sugestiami i pomysłami.

Zgłoś ważny dla Ciebie temat, zaproponuj swoje wystąpienie, napisz nam, kogo chciałbyś spotkać na najbliższym wydarzeniu Precop. Proponowany przez nas zakres tematyczny powyżej.

Wszystkie pola są wymagane.
Informujemy, że dane osobowe wprowadzone do poniższego formularza będą przetwarzane tylko w zakresie prezentacji propozycji tematyki, nie dłużej niż do dnia zakończenia eventu, którego dotyczą. W pozostałym zakresie stosuje się warunki Polityki Prywatności dla danych związanych z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych.