Rejestracja
wkrótce

Menu dostępności

Media

PRECOP 29 jako wysokiej rangi konferencja będzie trwała dwa dni, a jej celem jest wypracowanie wspólnego stanowiska różnych środowisk wobec najważniejszych tematów, które będą omawiane podczas Szczytu Klimatycznego w w Baku w Azerbejdżanie. Zapraszamy wszystkie chętne media do relacjonowania tego wydarzenia.
Patronaty medialne
Małgorzata Sklorz
Manager ds. komunikacji
Grupa PTWP
E-mail: malgorzata.sklorz@ptwp.pl

Do pobrania