Agenda

Zrównoważone budownictwo

6 października 2023 • 11:30 -13:00 • Scena Hol Dolny

Sesja tłumaczona symultanicznie PL / EN

Sesja transmitowana online

Tematyka

Zielone budownictwo jako globalny trend i wyzwanie. Potencjał ograniczenia wpływu na klimat i złożoność procesów dekarbonizacji sektora budowlanego. Ślad węglowy budynków i obiektów infrastruktury w cyklu ich życia: jak liczyć, jak zmniejszać. Nisko- i zeroemisyjne materiały i technologie budowlane. Budynki pasywne: certyfikacja i koszty. Nowe regulacje UE dotyczące efektywności energetycznej budynków – koszty dostosowania. Efektywność energetyczna w sektorach biurowym, magazynowym, mieszkaniowym i publicznym. Zasady gospodarki cyrkularnej w budownictwie. Współistnienie obiektów i natury. Retencja, ochrona zasobów, oczyszczanie we współczesnych rozwiązaniach architektonicznych. Przemiany w budownictwie przemysłowym, infrastrukturalnym i biurowym. Mieszkalnictwo – nowoczesne trendy i świadomość. Jak zmniejszyć ubóstwo energetyczne? Czy już dzisiaj budujemy budynki, które spełniają nadchodzące normy efektywności energetycznej?

Retransmisja sesji

Prelegenci

redaktor naczelna, PropertyDesign.pl, zastępca redaktora naczelnego, PropertyNews.pl
prezes zarządu, GPP SA
dyrektor zarządzająca, Stowarzyszenie Fala Renowacji
architekt, właściciel, Konior Studio
członek zarządu, Heidelberg Materials
członek Komisji Klimatycznej UN GCNP, profesor, Wydział Architektury, Politechnika Warszawska
architekt, CEO, partner, WXCA

Moderacja

redaktor naczelny, PropertyNews.pl, zastępca redaktora naczelnego, PropertyDesign.pl
Wróć do listy