Green Changer

Gala wręczenia wyróżnień PRECOP 28

Realizowany w formie plebiscytu projekt wyróżnień konferencji PRECOP 28 pod nazwą „Green Changer”, służyć będzie rozwojowi świadomości i wiedzy oraz propagowaniu wzorców postaw, doświadczeń i dobrych praktyk. W trakcie uroczystej gali wyróżnienia zostaną przyznane poszczególnym osobom, instytucjom, autorom projektów. Honorowe nagrody dotyczyć będą działań promujących aktywność na rzecz klimatu i zrównoważonego stylu życia, a także przedsięwzięć, projektów i pomysłów służących w praktyczny i wymierny sposób środowisku i ochronie klimatu.